PD&M2012 / 2024
ERP vanaf ontwerp tot eindproduct  

Het ontstaan van PD&M en PD&M2012

 

In 1985 werd het ontwerp van PD&M op papier gezet door Maarten Balster als onderdeel van zijn afstudeerscriptie Bedrijfskunde  aan de Rijksuniversiteit te Groningen.  Dit ontwerp vormde de basis voor selectie van het ERP pakket voor een fabrikant van roestvaststalen tanks in Emmen.  Vanaf 1987 vormde dit ontwerp de basis om een ERP pakket te bouwen met indertijd ook nog een geïntegreerd CAD-systeem.  Dit pakket werd in 1988 als proef geplaatst bij twee andere RVS tankbouwers; één in Friesland en één in Belgie en werd een technisch succes. Tot het jaar 2000 werden tal van bedrijven geautomatiseerd met PD&M.  Bedrijfsovername en bestuurlijke divergentie van denkbeelden bij de moedermaatschappij van de BV waar PD&M in onder was gebracht leidde in 2000 tot koerswijziging: personeel en pakketondersteuning ging naar een andere automatiseerder en de ontwerper werd uiteindelijk bestuurder bij een ander bedrijf ... dat al sedert 1991 met PD&M werkt.  Niettemin bleven gebruikers het pakket gebruiken en bleef de ontwerper ontwikkelen naast zijn bestuurlijke activiteiten. 

Terugblik: anno 2020 wordt het pakket - versie 2012 -  nog steeds in België  en Friesland gebruikt. Het CAD-systeem is in 1992 gesneuveld als één van de eerste objectgerichte CADsystemen met 100% stuklijstintegratie.

Met nadruk praten we over een technisch succes. Want een pakket verkopen was een ondergeschoven activiteit:  verkoop ging via de bestaande klanten en medewerkers die bij een ander bedrijf gingen werken waar nog geen ERP systeem was.

De techniek, dat was een 24/7 aandachtspunt.  Verderop gaan we daar wat van proeven op tabkaart Techniek. Mede door die techniek en affiniteit  met productie was (is) het pakket blijkbaar zo'n lang leven beschoren.  Bestond de kern in het MS-DOS tijdperk voor een belangrijk deel uit Assembler routines (o.a. voor het weergeven van Windows Fonts onder DOS en grafische routines van het CADsysteem), in de Windows versie kon een slag gemaakt worden naar de Windows GDI32 API functies in combinatie met een herontwerp van de Query interface en beheer via een DataDictionary. 'Programming Windows Fifth Edition van Charles Petzold  (c) 1999 ' is hierbij een dankbare leidraad geweest (.. en nog steeds natuurlijk!)

Door in 2000 en 2001 eerst een editie voor de DOS-versie te maken kon in 2012 via CrossCompiling in twee jaar tijd een editie 2012 aangemaakt worden. Oh Ja, tellen is moeilijk. Pas in 2014 kwam deze editie volledig beschikbaar.  In de overgangsfase kon (kan) de Dos-versie en de Windows-versie door elkaar gebruikt worden. In 2020 zijn nieuwe applicaties ontwikkeld voor chargebeheer/voorbereiding fabricagehandboek en nog verdergaande projectanalyse.

Kernpunten in PD&M zijn altijd gebleven:

  • Gestructureerde werkvoorbereiding; doe het in het ontwerp en werkvoorbereidingsstadium in één keer goed in plaats van het treffen van noodmaatregelen tijdens productie,

  • Perfecte beheersing van de voorraadmateriaal en koopdelenplanning, zowel logistiek als financieel,

  • Koppeling aan verschillende tijdregistratiesystemen voor ordertijd/aanwezigheid,

  • XML koppeling naar financieel pakket voor inkoopfacturen en verkoopfacturen, PDF&XML koppeling aan andere systemen is in 2022 in ontwikkeling via 'PDM2012_datapoint'

  • Onderhanden werk en voortschrijdende kalkulatie als primair sturingsmechanisme in combinatie met een MbE (Management by Exception) benadering,

  • Perfecte en snelle gebruikersinterface, alles goed leesbaar door fontaansturing en GUI in eigen beheer op basis GDI32 WIN API,

  • Snelheid in opslag en Query: gebruik van zelf ontworpen Query functies, dus geen SQL van derden en geen licentiekosten,

     

Onvermijdelijk in PD&M2012: een gele aardappel op voeten ondersteunt de dialoog met de gebruiker. Deze dialoog is specifiek herkenbaar binnen de functionele gebieden in het productiebedrijf. Lege dozen suggereren bijvoorbeeld 'iets' met Magazijn. U kunt ze niet ontwijken op deze website...