PD&M2012 / 2024
ERP vanaf ontwerp tot eindproduct  


 

 Onderhanden werk


Het onderhanden werk omvat een overzicht van alle in productie lopende orders. Dit overzicht omvat naast de identiteit van de order zelf tevens belangrijke kengetallen en berekening zoals in hoofdlijn:

  1. opbrengstenzijde: verkoopwaarde, gefactureerde termijnen
  2. budgettering: budgetten voor besteding voorraadmateriaal, koopdelen, uren in aantal en bedrag
  3. kostenopbouw: besteding voorraadmateriaal, koopdelen-ontvangst, koopdelenfacturering , uren in aantal en bedrag
  4. identiteit: ordernummer, orderomschrijving, klantcode, levertijd 


In PD&M onderscheiden we het 'kort' onderhanden werk voor dagelijks gebruik en het nog uitgebreidere 'perioden' onderhanden werk  dat per boekinsperiode de balansmomenten vasthoudt ten behoeve van de periodieke (maandelijkse of vier-wekelijkse) rapportages.


Links zien we het indelen van een onderhanden werk lijst van het kort onderhanden werk. Elke gebruiker (terminal) van PD&M kan zelf deze lijsten per scherm op deze wijze indeling. De lijst blijft bewaard achter het tabje (van 1 tot en met 20). Dus je kan met dezelfde selecte met één muisklik wisselen van lijstindeling. En met nog een klik staat de  'handel' letterlijk in Excel. 

Voor besturing van uw productiebedrijf door u als Directie en collegae als projectleider beschikt u hiermee over een machtig instrument om snel afwijkingen te detecteren ('Management by Exception')  en de aandacht daar te leggen bij d orders waar die aandacht nodig is. 

Oh ja, met nog een muisklik op een regel in het onderhanden werk zoomt u door naar de onderstaande voortschrijdende calculatie.  

Links een overzicht van alle kolommen die beschikbaar zijn in het kort onderhanden werk.

De kolommen waaruit gekozen kan worden staan in het rechtervlak net boven de button 'Report header'. De kolommen die de lijst vormen staan in het linkervlak boven de buttons  'reset layout' en  'exit & save'.  

Door in de rechterkolom een regel te selecteren (donkerblauwe ondergrond actief) en vervolgens de cursor naar links te verplaatsen kan een kolom ingevoegd worden.  In de linkerkolom een regel selecteren en op de 'delete'-toets drukken verwijderd de kolom weer.  Je kan een lijst dus eenvoudig aanpassen. Dit geldt uiteraard voor alle lijsten in PD&M.Bij het perioden onderhanden werk (de handleiding treft u bij de downloads aan) regelt PD&M zelf het vasthouden van het balansmoment aan het einde van de periode. De afloop van het onderhanden werk voor de jaarrekening is (vind de auteur) een 'eitje' met dit stuk gereedschap. Bovendien is de optie aanwezig deze module-set en de jaar, periode gebonden datasets te parkeren bij een accountantskantoor, mocht u dat willen.Het periode onderhanden werk is pas in de loop van 2001 ontwikkeld naast het kort onderhanden werk. Vanuit de Accountancy wereld kwam de vraag of het mogelijk was het onderhanden werk ook digitaal aan het einde van elke periode te fixeren zonder dat controllers daar zelf om moeten gaan denken op het juiste moment. En dat kon. Links zie u het MS DOS scherm uit 2001.

Tevens is deze module de basis geweest voor de zojuist beschreven methode van lijst-indelen en het kiezen voor een layout die een beetje op Excel lijkt, plus een button (gehele rechts) die het in Excel overzet via methode '.cells'.  Voor deze lijstindeling was het noodzakelijk alle tabellen (Random Access data Bestanden en bijbehorende Random Acces index bestanden) in de data Dictionary onder te brengen. Een enorme klus waar we als systeemontwikkelaars nog dagelijks plezier van hebben: alles is gedocumenteerd. We dwalen af ...


Anno 2021 ziet deze module er in 32 bits bijna hetzelfde uit. Echter, de functionaliteit is uitgebreid met Direct Search in alle kolommen (tegelijk), De iconen hebben een nieuw jasje gekregen en nu gebruiken we True Type Fonts terwijl dat vroegen (onder Dos) de Windows .fon definities waren.

Daarnaast is vanuit controllers-perspectief niet geheel uit eigen belang de functionaliteit enorm toegenomen.  Voor deze beide onderhanden werk schermen geldt dat alle data verzonnen - maar wel een afspiegeling van de realiteit - is


Toegenomen functionaliteit kunnen we te linkerzijde afmeten aan het aantal kolommen waaruit we kunnen kiezen. De weergave te linkerzijde is overigens niet uitputtend: het scherm is gewoon vol!  Een groot deel van deze kolomdefinities treft u bij de downloads aan in de instructie voor het perioden onderhanden werk met tariefgroepen.

Tariefgroepen zijn groepen van kostenplaatsen die we willen budgetteren en salderen binnen het onderhanden werk. Dat kunt u in bovengenoemde download nalezen.  Zo kunt u kostenplaatsen van Engineering aan een tariefgroep toewijzen. Maar ook die van bijvoorbeeld montage en werkplaats staal. of afzonderlijk werkplaats roestvaststaal. Het is aan u!
overal waar u dit icoon ziet: met één muisklik wordt uw selectie in Excel gezet.Een kijkje onder water:  Bij elke module van PD&M behoort een taalbestand. Voor het geval u in het Duits of Frans de schermteksten wilt lezen en in het Nederlands de data. Of omgekeerd. In deze taalbestanden kunnen ook definities worden aangegeven die lijstverbindingen (politiek?)  toestaan tussen bijvoorbeeld orders en klanten of andere geïndexeerde entiteiten. 


Regel 736 t/m regel 747 te linkerzijde vermelden teller definities. De letters met daarachter een nummer verwijzen naar kolomnummers in een datasegment van deze samengestelde tabel.


Regel 747 t/m. regel 750 te linkerzijde zijn daar een voorbeeld van. Bij de downloads staat in een instructie hoe dit werkt met F veldnummer volgens DDIC (DataDICtionary), T is zoektabel nr, S=start uit gevonden recordstringbuffer, L=lengte en zo verder.


Merk op dat veel dus buiten de programmatuur kan worden uitgebreid. Of hebben we gewoon te maken met een luie systeemontwikkelaar/programmeur?
voortschrijdende calculatie

Alle 'acties' vanuit de functionele gebieden komen logistiek-financieel samen in de voortschrijdende calculatie per project. Wat één regel is in het Onderhanden Werk is ook een uitgebreide voortschrijdende calculatie. Vanuit het onderhanden werk kunt u met een muisklik op de regel direct doorzomen naar deze voortschrijdende calculatie.  Met twee muisklikken zet u deze calculatie over in Excel, inclusief de bijbehorende tabbladen. Deze Excel weergave staat aan het begin van dit hoofdstuk.