PD&M2012 / 2024
ERP vanaf ontwerp tot eindproduct  

Werkvoorbereiding

 

De stuklijst van PD&M heeft een één op één relatie met de stuklijst in de tekening. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat in het vervallen CAD-systeem alle entiteiten direct gekoppeld waren aan de stuklijst. Globaal houdt dat in dat elke vector gemerkt was met het posnummer en volgnummer van de stuklijstregel.  Echter, in de stuklijst gebeurt bij werkvoorbereiding nog meer: 

  • we beheren de artikelen en verwijzen naar leveranciers (of leverancier 'Besteld') bij koopdelen direct voor order.
  • we geven ook een route aan via de maak- en verder verwerk bewerkingscodes 
  • we  verwijzen zo nodig naar een Inspectie Traveller. 

Anders gezegd: de knooppunten in het logistieke maak-proces. 


 Achter de verkorte code van de bewerkingstaat zit dus een heel verhaal. In de stuklijst zien we in principe alleen de code.

voorbeeld:

Bij onderstaande aansluiting N13 zien we op volg nummer regel 5 een voorraadartikel 'draadstuk'' staan dat via VM01 verzameld wordt in Magazijn voor verder gebruik op bankwerkbon BW01. Op volgnummer regel 10 zien we een artikel dat op zaaglijst ZG01 eerst afgekort en ontbraamd wordt voor gebruik bij BW01. De werkvoorbereider stuurt de pakking direct naar de losse delen lijst tbv. de montage bij de klant. Essentie is dan je in één keer de complete positie uitwerkt en documenteert.  Dus niet bij montage gaan ontdekken dat de pakking mist....

 

De bewerkingstaat achter de bewerkingscode:

Zoals gezegd gaat achter de bewerkingscode een verhaal schuil. Allereerst zien we dat aan deze code voorlooptijden gekoppeld zijn. Voorlooptijden worden opgegeven in weken en dagen. Bij actualisering van de stuklijst op een order (PD&M plakt dan als het ware een kopie van de stuklijst onder het ordernummer) worden de voorlooptijden opgeteld bij het door u opgegeven startmoment bij actualisering. Start uw actualisering in week 40 dag 1 dan zal aan de kopie van de bewerkingstaat die eveneens aan der order hangt een planweek van 40+2 = 42 en voorloopdag van 1+1=2 gekoppeld worden. Deze week 42, dinsdag wordt zowel voor urenplanning als materiaalplanning als plan-knooppunt gebruikt.Elk bewerkingsblad bestaat uit één of meer regels die verwijzen naar de feitelijke bewerking, de kostenplaats en bijbehorend uurtarief, insteltijd en draaitijd. Als de  'sigma' op 1 staat wordt de draaitijd tevens vermenigvuldigd met het aantal eenheden op de stuklijstregel. 'Toevoegen aan' verwijst naar het samenvoegen van bewerkingen (N:1 relatie) tijdens actualisering. Bijvoorbeeld voor gedetailleerder calculeren met bewerkingsbladen en toch maar enkele functionele actuele bewerkingen onder het ordernummer. Omdat werkinstructie gekoppeld zijn aan de actuele bewerkingscode kan dit uitermate functioneel zijn als u het aantal 'bonnen' in de fabriek wilt beperken. 'Dagplan uren' verwijst naar de maximale besteding van uren ten behoeve van de doorloop- en capaciteitsplanning.


Visualisering van de routing in de fabricagestuklijst:

Onderstaand een voorbeeld van de routing die de werkvoorbereider/ster in de stuklijst kan inrichten via de twee bewerkingscodes op de stuklijstregels welke materialen (artikelen, koopdelen sub-samenstellingen) betreffen. Tekstregels in de stuklijst leiden niet tot knooppunten. Bewerkingscodes bij tekstregels verwijzen naar de werkinstructies waarop de teksten mogen worden afgedrukt. later komen we dit schema weer tegen bij uitleg van de planning in PD&M.Naast de bewerkingen zien we in de stuklijst nog meer essentiële basisgegevens. We lopen ze even in het kort langs:


 De artikelcode die verwijst naar de artikelkaart:

Op de artikelkaart staan de meeste voor de hand liggende rubrieken. U kunt deze naar behoefte invullen. De artikelcode (10 posities alfanumeriek) is uiteraard als index veld wel een verplicht 'nummer' 

Artikelen kunnen gekoppeld worden aan een halffabricaat-stuklijst. In de materiaalplanning 'ziet' PD&M halffabricaten als inkomend goed in de planning als ware het elders ingekocht. Handig om een goede balans te vinden tussen 'zelf maken ' en 'met een goede tekening even elders een aantal laten maken'.

Bij de kaart CADlink kunnen functie-aanduidingen en parameters worden meegegeven voor  uw eigen ontwerpmodules in Autolips  of VBA binnen Inventor.
De leveranciercode die verwijst naar de leverancier:

Naast voorraadartikelen (artikelcode) kent PD&M uiteraard ook de koopdelen. Koopdelen kunt u direct op leverancier ode in de stuklijst opgeven. Hoewel uw inkoper/ster anders kan beslissen uit oogpunt van functiescheiding bij opmaak van de ordergebonden inkoop-bestelopdracht.

Soms zie je dat bedrijven globale leveranciers aanmaken. Bijvoorbeeld leverancier 'Snijwerk' voor alle te snijden delen. 

De kostenplaats:


Kostenplaat; dat klinkt een beetje negatief. We praten bij voorkeur niet over een kosten- maar een opbrengstenplaats. Toch een onvermijdelijk geheel. PD&M kent er gelukkig maar 100.

Het ordernummer:

Stuklijsten/tekeningen koppelen we na controle aan een ordernummer.  Dit kan al op het moment van beschikbaarheid. Anders gezegd: het werk kan in delen worden uitgegeven.

Het koppelen van een stuklijst (of bouwgroep met stuklijsten en aantallen per stuklijst) aan een order noemen we actualiseren. Op deze wijze kunnen in een engineering tot order omgeving tijdig  voorraadmaterialen worden ingepland. Bijvoorbeeld de rompdelen (coil) en HD-bodems voor een roestvaststalen tank. Kritische koopdelen had uw projectleider al de eerste dag doorgegeven aan uw inkoopafdeling. Dus die roerwerkbrug+aandrijving+menger is al besteld.
Actualiseren: plakken van stuklijsten aan orders.

Via actualisering plakken we de stuklijst aan een ordernummer waarna de stuklijst gepland wordt in materiaalstroom voorraad en bewerkingsvolgorde tegen oneindige capaciteit.Het  werkorder overzicht met planstrook indicatie gaat direct naar Excelweergave: bewerkingen krijgen een 'nummer' Op Excel regel 3 zien we dat standaard bewerkingscode BW01 bij het kopiëren van de order van een uniek nummer is voorzien: 'workorder' 420640 in kolom B. Nummer 420640 is de basis voor de productieplanning (uren en MRP), berekening kort en periode onderhanden werk, voortschrijdende calculatie, urenverantwoording boeken geplande uren via barcode-werkkaarten.


Voorbeeld van een eenvoudige werkinstructie.  Pos nul met volgnummer 0,5 en 10 zijn feitelijk een stukje tekeningonderhoek. De kolom BWG die daarvoor staat betreft 'Bouwgroep'. Deze kop komt van de eerste stuklijst (de hoofdstuklijst) in een bouwgroep. Werkinstructies kunnen per activiteit(deze dus) of per activiteit/kostenplaatswissel aangemaakt worden. De layout van werkinstruktie, magazijnbon, werkkaart (barcode!), inspectie traveller, inkoopdracht, verkoopfactuur past u als systeembeheerder zelf aan met een platte tekst editor zoals kladblok. Raadpleeg daarvoor de installatiehandleiding.