PD&M2012 / 2024
ERP vanaf ontwerp tot eindproduct  

Planning  van uren, voorraadmaterialen en koopdelen

Zoals u ongetwijfeld weet:  computers kunnen niet uw werkplaats plannen in een flexibele Engineering to Order omgeving. Wel kan de computer (PDM2012) de taken voor u verzamelen en weergeven volgens de  plandata die bij het actualiseren van stuklijst of bouwgroep met stuklijsten is aangegeven. Uw planner beslist over het momentum waarop werkzaamheden plaatsvinden. 

Bij pakketstructuur/werkvoorbereiding hebben we kennis gemaakt met de bewerkingscodes Bew1 en Bew2. De codes vertegenwoordigen een bewerkingstaat. Op elke bewerkingstaat staan één of meer (max 15) regels die activiteiten per regel/per afdeling benoemen.  Met per regel een insteltijd, draaitijd en kostenplaats(tarief)verwijzing en nog wat tijdsverdelingsfactoren. bijvoorbeeld hoeveel uur per dag aan een activiteit gewerkt kan worden. Bij afbouw van een 20M3 RVS tank doet u dat met gemiddeld 16 uur per dag. Dus kan bij de afbouw-bewerkingsregel ‘16’ worden ingegeven. Dit om te voorkomen dat uw computer ‘plant’ dat 20 medewerkers te samen even ‘200’ uur maken en dat in theorie de tank na 10 uur klaar is. Ziet u de mierenhoop voor zich?

Van ‘stuklijst+bewerkingsstaten’ naar planbare productie-activiteiten:

Bij actualisering van stuklijst of bouwgroep met stuklijsten wordt dus direct de grondslag van de planning opgebouwd op basis van in de stuklijsten voorkomende bewerkingsstaten. Niet alleen voor de uren maar ook voor de voorraadartikel-materiaalbehoefte. Immers, de bij de bewerkingsbladen vermelde voorlooptijden worden gebruikt als eerste moment waarop materiaal benodigd is. 

Opgave startmoment bij actualisering stuklijst of bouwgroep:


Rekenen met uren; de bewerkingstaat:

rekenen met uren: na actualisering staat dit in onderhanden werk en planning: 


Hoe komt dit aantal uren tot stand? 

Het venijn zit in de 'sigma' op  één of op nul. Bij een sigma van  '1' worden de aantallen uit de stuklijst (de 34 uur) verrekend met de draaitijd-uren op de bewerkingsregel. 

Regel 1, sigma=1: Bij actualisering is een seriegrootte van 2 stuks opgegeven. In de stuklijst is als basis 34 uren opgegeven. Deze seriegrootte van 2 stuks maal 34 maakt 68 uren. De twee insteluren worden éénmalig bijgeteld. Dus 68 + 2 maakt 70 normuren voor de eerste bewerkingsregel van bewerkingsstaat 'PF'.

Regel 2, Sigma is nul: , afwerken van de lassen, omvat 1 instel uur en 8 normuren per unit. De rekensom is nu 1 norm uur + 2 x 8 = 17 uur.

Naast de 'sigma' ziet u ook het 'verenigingsteken' staan als tekst. Dit verwijst naar de layout van een productiedocument welke aan een regel gekoppeld kan worden.  (zie handleiding productie documenten).  De tekst 'toevoegen aan' verwijst naar een bewerkingstaat die de urendata consolideert bij actualisering (N:1 relatie). Dit laatste biedt de mogelijkheid om in detail te calculeren met bewerkingstaten en deze samen te voegen tot een compact geheel bij actualisering. Dan hoeft u niet met een kruiwagen de berg werkinstructies naar de werkplaats te brengen (.....).


Materiaalplanning voorraadartikelen:

Na het actualiseren en tijdens de MRP-berekening ontstaat voor elk artikel onderstaand beeld. De reserveringen zijn gekoppeld aan de stuklijst. Is op de stuklijstregel materiaal afgeboekt in magazijn dan veranderd uiteraard het saldo 'nog open' en de aanwezige voorraad evenredig. Ook de voorraad halffabricaten kan op deze wijze beheerd worden. Gelijk onderstaande bestelopdracht komen dan ook geplande halffabricaten als 'inkoop' in zo'n MRP overzicht te staan.  In cursusboek werkvoorbereiding (bij 'Downloads') wordt het halffabricaat verhaal verder uitgelegd. Materiaalplanning koopdelen:

Naast de artikelen in de MRP zijn de koopdelen uiteraard net zo belangrijk. Vooral de kritische koopdelen die zo spoedig mogelijk na fixatie in het ontwerpproces besteld dienen te worden. Hetzelfde geldt uiteraard voor koopdelen die bij werkopname (bijvoorbeeld onderhoud aan een schip) per direct besteld dienen te worden. Onderstaand overzicht uit de 'oude doos van 2009' is ingekort via 'Direct Search'. Bij de downloads treft u een korte uitleg van 'Direct Search' aan.

Koopdelen worden direct op het order nr. besteld en voorraaddelen op een V-order. Dus geen moeilijke truuks met  zogenaamde 'dummies' en dergelijke zoals we anno 2020 nog steeds in andere ERP systemen zien. Dat is tijd/geldverspilling. PD&M functioneert al zo sinds1986. De de letter V heeft als eerste letter een speciale betekenis in PD&M: bestellen voor voorraad. De letter S is specifiek voor het  'mergen' van scheepsbouworders tussen andere orders met XML-koppeling naar een eigen administratief pakket.Voorbeeld voorloop/doorloopplanning in Excelweergave:

De bewerkingstaten kennen een voorloopweek en voorloopdag welke tijdstechnisch opgeteld worden bij jaar/week/dag welke bij actualisering zijn opgegeven. We hebben al eerder gezien dat dit de basis voor de MPR/voorraadreserveringen is.  Onderstaand weergave van activiteiten op basis van dezelfde grondslag. Zo'n planning is uiteraard indicatief en kan eenvoudig gewijzigd worden per ordernummer.


Als alle eindjes bij elkaar komen ontstaat het Hoofd Produktie plan met tevens verbijzondering per kostenplaats met het afdelingsplan. Ingewikkelde en omvangrijke rekenprocessen, ook in de 32 bit omgeving. Wat hier niet te zien is (maar wel interessant is):  je kan afdelingen classificeren naar productgroep. Zo kan de alle kostenplaatsen die voor RVS relevant zijn zo groeperen dat alleen die afdelingen bij selectie getoond worden. Afdeling 25 (lassen staalbouw) blijft dan buiten beeld. Hetzelfde geldt mogelijk voor  '30' stralen/conserveren als we beitsen even buiten beschouwing laten.

De planning wordt berekend tegen eindige en oneindige capaciteit. Bij eindige capaciteit wordt gekeken naar het beschikbaar aantal uren per werkdag per kostenplaats. Deze kan voor een reeks van jaren in één keer - per kostenplaats - ingegeven worden. Zaterdag en zondag worden daarbij overgeslagen en week 53 doet al helemaal niet mee. Die dagen kunt u (.. moet u..) per dag selecteren en van uren voorzien.  Wie het eerst komt op basis van voorlooptijd die maalt ook het eerste in de planning tegen oneindige capaciteit. Tenzij een planningsprioriteit  '0' (uit reeks van 0 ..9  alias hoog ..laag) is toegekend. Per bewerkingsregel is een verdeelsleutel vermeldt (maximaal te besteden werkuren per dag). Uiteraard wordt deze ook bij eindige capaciteit gebruikt. Bij oneindige capaciteit wordt bij urenverdeling alleen maar naar deze en de' max.uren' per dag verdeelsleutel gekeken.

Bijna twee jaar in beeld. De afdeling Verkoop mag nog flink aan de bak voor 2021 en 2022!Na een klik op het Excel icoon staan de kengetallen van het hoofd productieplan in Excel zoals dat op het scherm staat.  Zo te zien kan ook de afdeling Engineering tijdelijk wel wat extra hulp gebruiken als wij het grof plan (Raw plan) mogen geloven. 
Dit grafiekje bij de Hoofd Produktieplan is een mooi stukje cosmetica dat aangeeft: donkergroen is de capaciteit in de zichtbare periode, rood is geplande uren conform actuele bewerkingstaten. Lichtgroen is het grofplan dat per order ingevoerd kan worden. 


Grofplan, budgettering, werfpunten:

Het grofplan is een  eenvoudig budgetteringssysteem dat globaal aangeeft hoe een (groot) project gebudgetteerd kan worden in kosten en uren. Dit grofplan wordt meegenomen ('merged') bij het Hoofd Productieplan als indicatie bij de urenweergave.  Onderstaand figuur: in de linkerkolom staan de budgetpunten alias werfpunten. Per relevant punt kunnen per (groot) project kengetallen worden vermeld. Ordergebonden documenten als  'projectstuklijsten met actuele bewerkingen' en 'inkoopopdrachten' kunt u (moet u, afhankelijk van een systeemparameter) koppelen aan een werfpunt. Dit ten behoeve van budgetbewaking.